Back to Top

Kalender

Gå -ut - gudstjeneste

Gudstjeneste og sommeravslutning

Digital Søndagsskole

Digital Søndagsskole

Digital Søndagsskole

Digital Søndagsskole

Digital familiegudstjeneste

Bønnesamling-avlyst

Menighetsmøte-avlyst

Misjonsmøte - avlyst

Gudstjeneste med søndagsskole

AVLYST- Felles bønn IØ

Digital søndagskole og nattverd i kirka

Digital Gudstjeneste og søndagsskole

Digital Bibeldag- gudstjeneste

Gudstjeneste - Innsettelse av Pastor Hilde Margrethe

AVLYST - Førjulsdager på Fortet

AVLYST - Førjulsdager på Fortet

AVLYST - Familiegudstjeneste

AVLYST - Lørdagssamling for barn

Menighetstur til Ytterbøl

AVLYST- Gudstjeneste - Innsettelse av Pastor Hilde Margrethe

AVLYST- Bønnesamling

Avskjedsgudstjenste for Svein Slettevold

Ekstraordinært menighetsmøte

UTSATT til 10. feb - Ekstraordinært menighetsmøte

Workshop til familiegudstjenesten

Fellesbønn IØ, Rakkestad

Fellesbønn IØ, Ørje

Fellesbønn IØ, Askim

Fellesbønn IØ, Mysen

Fellesbønn IØ, Havnås

Fellesbønn IØ, Frikirken

Fellesbønn IØ, Agape

AVLYST - Bønnesamling

AVLYST - Bønnesamling

AVLYST - Fellsbønn IØ, Kraftverket

AVLYST - Bønnesamling

AVLYST - Menighetsmøte

AVLYST - Fellesbønn IØ, Ørje

AVLYST - Bønnesamling

Fellesbønn IØ, Skpitvet

Temakveld - Å dele tro

Fellesbønn IØ, Mysen