Back to Top

Kalender

Ekstraordinært menighetsmøte

Workshop til familiegudstjenesten

Fellesbønn IØ, Rakkestad

Fellesbønn IØ, Ørje

Fellesbønn IØ, Askim

Fellesbønn IØ, Mysen

Fellesbønn IØ, Havnås

Fellesbønn IØ, Frikirken

Fellesbønn IØ, Agape

Fellsbønn IØ, Kraftverket

Fellesbønn IØ, Ørje

Fellesbønn IØ, Skpitvet

Fellesbønn IØ, Mysen

Fellesbønn IØ, Askim

Gudstjeneste - semesteroppstart

Misjons-gudstjeneste

Skjærtorsdagssamling med nattverd

Tema-møte - Nærmere hverandre

Tema-møte - Nærmere Jesus

Menighetsmøte etter gudstjenesten

Utsatt inntil videre - Fundraising

Fellesgudstjeneste på Tenor kirkeruin

Semeseteravslutnings-gudstjeneste

Påskedags-gudstjeneste

Gudstjeneste m/søndagsskole

Gudstjeneste m/søndagsskole

Gudstjeneste - Tema: Levende vann

Gudstjeneste m/søndagsskole

Gudstjeneste m/søndagsskole

Gudstjeneste m/søndagsskole

Møte med Øystein Åsen, Asialink

Felles bønn IØ, Filadelfia, Trøgstad

Felles bønn IØ, Filadelfia, Askim

Felles bønn IØ, Kirkestallen, v/Trøgstad kirke

Felles bønn IØ, Solbakken, Spydeberg

Felles bønn IØ, Ørje kirke