Back to Top

Pastor og lederråd

Pastor
Svein Slettevold. Telefon: 400 98 700

Lederråd
Hans-Kåre Fosser (leder). Telefon: 415 29 933
Oddmund Køhn. Telefon: 922 52 054
Magnus Baggetorp. 
Telefon: 951 03 179

Menighetsrådsleder
Kristian Frøyland. Telefon: 906 93 777

Diakonrådet
Torun Engsbråten. 
Telefon: 69 81 16 02 Mobil: 931 64 010

Husfellesskap
Terje Skaug.
Telefon: 69 82 84 83 Mobil: 450 05 304

Utleie
Ingvar Spikkeland. Mobil: 971 99 326